Förhållningsregler på Norra Stå

AIK-alliansen har tillsammans tagit fram ett dokument över förhållningsreglerna på Norra.
I vissa webläsare kan man inte läsa det direkt från sidan: Hämta dokumentet här!