Kallelse till Årsmöte - Black Army - Stockholm

ba

2017-04-14

Styrelsen har nöjet att välkomna föreningens medlemmar till att deltaga på Föreningens Årsmöte 2017.

Motioner som ska behandlas på årsmötet ska senast vara skickade via e-post till info@blackarmy.se 30/4.

Styrelsen - info@blackarmy.se
Valberedningen - valberedningen@blackarmy.se

Rösträtt har de som kan uppvisa medlemskort alternativt avbockning i medlemsregistret för verksamhetsåret 2016, men självklart får icke medlemmar eller medlemmar för 2017 vara med på mötet.

Årsmötet kommer att hållas till på restaurang Solna Hof på Råsundavägen 31 i Solna.
Datum för mötet är satt till Söndagen den 14:e Maj kl 18:30 och registrering sker från kl 18:00. Till årsmötet kommer kaffe och tilltugg att serveras.

Väl mött!
Styrelsen,
Black Army-Stockholm