Kallelse till Årsmöte - Black Army - Stockholm

index-16160

2019-02-20

2019-02-20

Styrelsen har nöjet att välkomna föreningens medlemmar till att deltaga på Föreningens Årsmöte 2019.

Motioner som ska behandlas på årsmötet ska senast vara skickade via e-post till info@blackarmy.se 12/3.

Styrelsen - info@blackarmy.se

Valberedningen: Oscar Hagberg och Lovisa Jacobson - valberedningen@blackarmy.se

Rösträtt har de som kan uppvisa medlemskort alternativt avbockning i medlemsregistret för verksamhetsåret 2018, men självklart får icke medlemmar eller medlemmar för 2019 vara med på mötet.

Årsmötet kommer att hållas till på restaurang Kökselvan på Dalvägen 8 i Solna.
Datum för mötet är satt till Onsdagen den 20:e Mars kl 18:30 och registrering sker från kl 18:00.


Väl mött!
Styrelsen,
Black Army-Stockholm