Vad är Black Army?

Black Army - Stockholm är en fristående supporterförening till Allmänna Idrottsklubben. Föreningen grundades 1981, då under namnet "AIK - Black Army". Sedan 1987 går föreningen under namnet Black Army - Stockholm och leds av en styrelse som väljs på årsmöte. Medlem i Black Army blir man genom att betala in 140 kr på Bankgiro 5928-7383.
Black Army är en ideell och opolitisk förening som tar avstånd från det mesta.

Black Army på Wikipedia
Krönika om BA råttan
Artikel i samband med BA 30år (UNT.se)
Per-Olof Sännås bok om Black Army

Information om namnet Black Army och råttan

Namnet Black Army och vår logotyp - råttan - är skyddade varumärken och får ej brukas av någon annan än föreningen Black Army - Stockholm. Dessa varumärken får alltså inte användas för varken privat eller kommersiellt bruk. Vill du ansöka om användning av namn eller symbol som tillhör Black Army är du välkommen att skicka ett mail till: info@blackarmy.se.