Årsmöte AIK FF + Extra Årsmöte, Torsdagen 5/4

AIK Fotbollsförening kallar till ordinarie årsmöte torsdagen den 5 mars 2015. Mötet startar klockan 18:30 i Solna Gymnasium, Råsundavägen 80, 169 57 Solna (registreringen börjar klockan 18:00).

Rösträtt tillkommer den som registrerats som medlem i AIK Fotbollsförening, och som under 2015 uppnår en ålder av 18 år. Det kommer även att finnas möjlighet att på plats registrera sig som medlem i AIK Fotbollsförening, förutsatt att du är medlem i AIK. Medtag medlemskort i AIK. Yngre medlemmar är givetvis välkomna, men saknar rösträtt.

Årsmöteshandlingar finns på denna sida och kommer att fyllas på ytterligare.

AIK kallar till extra årsmöte i samband med AIK FF:s årsmöte 5 mars. Ärendet gäller bildandet av AIK Basket. Registrering av medlemmar i AIK inleds klockan 17:30 och det extra årsmötet börjar klockan 18:00. Handlingsplan för AIK Basket är publicerat på aik.se under fliken “Klubben” daterat 9 februari.

Text: AIK Fotboll

Motionerna finns att tillgå via länken nedan

Gå på Årsmötet!