Om Black Army

Black Army – Stockholm är en fristående supporterförening till Allmänna Idrottsklubben. Föreningen grundades 1981, då under namnet “AIK – Black Army”. Sedan 1987 går föreningen under namnet Black Army – Stockholm och leds av en styrelse som väljs på årsmöte. Vi är en ideell och opolitisk förening som tar avstånd från det mesta. Medlem blir man genom att köpa medlemskap här i webshoppen eller besöka oss på läktaren när Gnaget lirar. Här nedan kan du läsa mer om vår historia.

Information om namnet Black Army och Råttan

Namnet Black Army och vår logotyp – Råttan – är varumärkesskyddat (Reg.nr PRV 526552) och får bara användas efter godkännande av oss. Vill du ansöka om användning av namn eller symbol som tillhör Black Army är du välkommen att skicka ett mail till: info@blackarmy.se.

Historia

AIK Black Army bildas

1981 bildades “AIK – Black Army”, men redan på 70-talet fanns det en klack på AIKs matcher, som på ett eller annat sätt såg till att synas lite utöver den övriga publiken. Det var när det började bli lite väl stökigt runt AIK:s matcher som klubben beslöt sig för att försöka få kontakt med “klackfolket” och komma tillrätta med ofta förekommande problem. En av de som var aktiv i klacken var Jonas Almqvist. Han kallades till ett möte med Stockholmsalliansen, en allians där AIK, Hammarby och djurgården försökte få bukt på gemensamma problem. Efter några möten där åsikterna var många men förslagen på åtgärder inte alltid var av slaget imponerande, tog Almqvist kontakt med annat känt klackfolk: Gösta Mölleby, Jan Schenström och Roger Nilsson, för att lägga grunden till vad som skulle bli Sveriges största och mest omskrivna fristående supporter förening. Efter ett konstituerande möte på Stadiongården, Råsunda, var så föreningen ett faktum.

Efter en tävling så valdes “AIK – Black Army” som namn. Som förening skulle man organisera resor, producera souvenirer, ge ut en medlemstidning och i största allmänhet organisera det som från början “bara” var en samling AIK:are. För AIK var föreningen en möjlighet att få bättre kontakt med klacken. Den första organiserade bortaresan skedde dock långt innan föreningen grundades. 1977 reste ett inte allt för trevligt sällskap upp till Gävle för en hockeymatch mot Brynäs. Bråk och tidningsrubriker var vad den resan utmynnade i. Därefter så uppstod dubbla bortaresearrangemang, där AIK ock Black Army höll med separata resor.

Men under hockey säsongen 78-79 dog så AIK:s reslust ut och sedan dess har Black Army stått för samtliga resor. 1986 lades föreningen ner pga. bristande intresse att sköta den. Ett år senare uppstod föreningen under det nuvarande namnet “Black Army – Stockholm”. Läs vidare om det här i nästa avsnitt.

Av Tommy Bäckman

Black Army – Stockholm bildas

Föreningen AIK – Black Army, som bildades 1981, hade 1985 som vanligt årsmöte på Stationsgården i Råsundas Norra läktarbyggnad. Till årets årsmöte hade det dock lämnats in en motion om föreningens upplösande. Ett sextiotal armé-medlemmar var närvarande och till mångas, däribland min, förfäran så gick motionen igenom. Den sittande styrelsens motivering till varför den ansåg att föreningen skulle läggas ner var bristande intresse från medlemmarna att vara med och arbeta. Redan efter mötets slut så var vi ett gäng som började planera för hur det nya Black Army skulle se ut. Ett år av planering och raggande av folk till en ny styrelse gick. Under året ordnades visserligen resor och annat, men vi var många som insåg att AIK-klacken fungerar bäst om det finns en förening som kan sköta de praktiska göromålen och organisera verksamheten.

Den 15 februari 1987 kallade vi så till konstituerande årsmöte i Stationsgårdens lokaler. Vi blev dock genast utslängda av solnapolisen, som hetsat upp sig över några affischer på Hovet. Mötet fick förläggas till en närbelägen pub som snabbt blev mer än fullsatt. Bland några olika förslag så valdes namnet “BLACK ARMY – STOCKHOLM” och till förste ordförande utsågs enhälligt Lasse Håkansson. Bland övriga “kändisar” som valdes in kan nämnas Kaliszczak, Marie, Abbe, “Räkan”, Jonas Svensson och Olle Sandberg. I brist på lokal samlades styrelsen då för tiden i en ABF-lokal i Västra Skogen som vi delade med några tanter som drejade krukor. Möten ägde också rum på McDonalds och olika krogar.

Som alla kan förstå var arbetsförhållandena inte de bästa men föreningen fortskred och under våren kom första numret av “GNAGAREN” ut. Inslag som “supportervärlden” och “tema hat” hade sina givna platser och AIK tillhörde väl inte dem som stod upp och applåderade. AIK och föreningens styrelse hade vid starten över huvud taget helt olika uppfattningar om hur förenings arbetet skulle bedrivas och en del kontroverser uppkom. Så småningom kunde man dock enas och sedan dess har samarbetet föreningarna emellan vuxit sig starkare. Graden av verksamhet under de nästkommande åren gick upp och ner, beroende på vilka som satt i styrelsen. Föreningen levde vidare och fick något av en “boom” under åren 1991-1992, när medlemsantalet steg brant till 3.500. I samband med det kom föreningen i det ekonomiska läge att den kunde skaffa sig en egen lokal att sammanträda och förvara souvenirer i. Detta underlättade och effektiviserade arbetet så att verksamheten kunde anpassas till att Black Army – Stockholm har blivit en av Skandinaviens största supporterklubb.

I det dagliga föreningsarbetet ingår nu anordnande av supporterresor till AIK:s bortamatcher, framtagande av föreningens egna souvenirer, kontakt med massmedia, arrangemang runt AIK:s hemmamatcher, samt aktiviteter för föreningens medlemmar. Sammanfattningsvis kan sägas att föreningen utvecklats från ett kompisgäng på ett par hundra individer till en “klubb i klubben” som engagerar tusentals ungdomar över i stort sett hela Sverige. Detta får ses som en positiv utveckling även om man som “gammal i gården” ganska ofta längtar tillbaka till det som var lite enklare och rakare i början…

Av Bobo Lundqvist