Kallelse till Årsmöte i Black Army-Stockholm 2015 – Nytt datum: 18/4

OBS! Mötet skjuts fram då hockeysäsongen inte är över än. Nytt datum: 18/4!
Styrelsen har nöjet att välkomna föreningens medlemmar till att deltaga på årsmötet 2015.

Rösträtt har de som kan uppvisa medlemskort alternativt avbockning i medlemsregistret för verksamhetsåret 2014, men självklart får icke medlemmar eller medlemmar för 2015 vara med på mötet.

Årsmötet kommer precis som förra året att hållas på restaurang EAST beläget vid korsningen av norra/östra läktarna av Råsunda.

Datum för mötet är satt till Lördag 18:e April kl 15:00. Till årsmötet kommer kaffe och tilltugg att serveras.

Motioner som ska behandlas på årsmötet ska senast vara skickade via e-post till info@blackarmy.se 4/4

Styrelsen – info@blackarmy.se
Valberedningen (Johan Höckne, Jonas Morin) – valberedningen@blackarmy.se

Väl mött!

Styrelsen
Black Army-Stockholm