Kallelse till Årsmöte i Black Army – Stockholm 2016

Styrelsen har nöjet att välkomna föreningens medlemmar till att deltaga på årsmötet 2016.

Rösträtt har de som kan uppvisa medlemskort alternativt avbockning i medlemsregistret för verksamhetsåret 2015, men självklart får icke medlemmar eller medlemmar för 2016 vara med på mötet.

Årsmötet kommer i år att hållas till på restaurang Solna Hof på Råsundavägen 31 i Solna.
Datum för mötet är satt till Måndagen 18:e April kl 18:30. Till årsmötet kommer kaffe och tilltugg att serveras.

Motioner som ska behandlas på årsmötet ska senast vara skickade via e-post till info@blackarmy.se 4/4

Styrelsen – info@blackarmy.se
Valberedningen – valberedningen@blackarmy.se

Väl mött!

Styrelsen
Black Army-Stockholm