Kallelse till Årsmöte – Black Army – Stockholm

Styrelsen har nöjet att välkomna föreningens medlemmar till att deltaga på Föreningens Årsmöte 2018.

Motioner som ska behandlas på årsmötet ska senast vara skickade via e-post till info@blackarmy.se 12/3.

Styrelsen – info@blackarmy.se

Valberedningen: Robin Andell och Stefan Norrgård Mollar – valberedningen@blackarmy.se

Rösträtt har de som kan uppvisa medlemskort alternativt avbockning i medlemsregistret för verksamhetsåret 2017, men självklart får icke medlemmar eller medlemmar för 2018 vara med på mötet.

Årsmötet kommer att hållas till på restaurang Solna Hof på Råsundavägen 31 i Solna.
Datum för mötet är satt till Måndagen den 26:e Mars kl 18:30 och registrering sker från kl 18:00. Till årsmötet kommer kaffe och tilltugg att serveras.

Väl mött!
Styrelsen,
Black Army-Stockholm