Black Army – Stockholm årsmötesrapport

Nedan (Se länkarna) följer en rapport från:
Black Army – Stockholms Årsmöte som hölls den 26e mars på Restaurang Solna Hof i Solna.

Styrelsen 2018
Ordförande: Viktor Engqvist
Vice Ordförande: Eugen Alling
Läktaransvarig: Eugen Alling
Medlemsansvarig: Anna Hammarsjö
Souveniransvarig: Jonte Sarin
Sociala medier/Hemsida: Robin Andell/Marcus Saari
Bortaresor: Petter Lindahl
Ekonomiansvarig: Se årsmötesprotokoll 2018