Kallelse till årsmöte 2020 Lördag 14/3 kl. 14:00

Styrelsen för Black Army – Stockholm kallar föreningens medlemmar till årsmöte 2020.
Datum: Lördag 14/3 kl. 14:00.
Plats: Bakfickan, Råsundavägen 11, Solna.

Styrelsen för Black Army – Stockholm kallar föreningens medlemmar till årsmöte 2020.
Datum: Lördag 14/3 kl. 14:00.
Plats: Bakfickan, Råsundavägen 11, Solna.

Motioner inför årsmötet skickas via e-post till info@blackarmy.se senast den 29/2.

Valberedning: Oscar Hagberg, Lovisa Jacobson. valberedningen@blackarmy.se

Rösträtt har medlemmar för verksamhetsåret 2019. Medtag medlemskort eller legitimation. Registrering sker från kl 13:30. Självklart får även icke medlemmar eller medlemmar för 2020 närvara vid mötet.

Väl mött! /Styrelsen, Black Army – Stockholm