Uttalande kring pyroteknik på hockeyn

⬛🟨 Vi har alla märkt av en markant ökning av pyroteknik på hockeyläktarna, med främst så kallade “blinkers” som tänds.

Detta är givetvis ingenting som Black Army ställer sig bakom då pyroteknik av självklara skäl inte hör hemma på en inomhusarena. Vi är införstådda med att dessa bränningar i flera fall handlar om att få fram ett budskap, men hockeyn är inte rätt arena för sakfrågan

Vi anser dock inte den kollektiva bestraffning som kommer ur dessa situationer vara rättvis mot de supportrar som åkt lång väg för att stötta vårt AIK på plats. Ej heller den bestraffning det ger vårt lag AIK Hockey som lämnas kvar på arenan utan sina supportrars stöd från läktaren.

Skulden och straffet ska alltid ligga på de som är ansvariga för bränningen. Att alla supportrar skickas ut i kylan och sedan nekas återinträde är orimligt.

Enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok rörande säkerhet fastslås följande: “I det fall illegal pyroteknik antänts så kan arrangören tömma berörd läktarsektion för omvisitation av samtliga besökare. Vidare så genomförs en avsökning av sektionen i sin helhet innan besökarna åter medges tillträde.”

Det finns därför inte grund att neka supportrarna plats på läktaren efter att man har utfört dessa etablerade rutiner. Och med grund i detta uppmanar vi samtliga supportrar att begära pengarna tillbaka för den matchbiljett man köpt. Detta då alla utom den ansvarige för bränningen skulle ha tillåtits återinträde på arenan efter utförd omvisitation.

Hälsningar,
Black Army Stockholm