Black Army-Stockholm tar avstånd från hot inom A.I.K.

Black Army har under dagen tagit del av uppgifterna om att en person inom AIK fått mottaga grova hot i sitt hem p.g.a sitt arbete inom klubben. Detta är naturligtvis något som föreningen Black Army Stockholm kraftfullt tar avstånd ifrån.


Att anställda eller förtroendevalda inom klubben hotas p.g.a sitt arbete eller uppdrag i AIK, är något som vi aldrig kan göra annat än fördöma. AIK är medlemmarnas klubb och det är medlemmarna som gemensamt beslutar om vilken riktning klubben tar i diverse frågor.

Om man är missnöjd med hur klubben arbetar så tar man det via de demokratiska, acceptabla vägarna. Genom dialog med klubben, genom årsmöten och informationsträffar. Inte genom hot mot förtroendevalda eller anställda.

Styrelsen
Black Army Stockholm