SFSU Årsmöte 2013: Berättelse

Representanter från Black Army, Smokinglirarna och även AIK:s SLO Tobias Larsson var på plats nere i Göteborg på Gamla Ullevis presscenter. Mötet började redan på fredagen där medlemsföreningarnas delegater hade möjligheten att träffas och se matchen den viktiga kvalmatchen mellan Portugal-Sverige under trevliga former och vittnesmålen tyder på att inte landskampen låg i fokus utan snarare engagemanget kring den svenska läktaren.

Från gnagarnas sida kändes det som en bättre idé att starta lördagen tidigt och istället fokusera på att se till att landa i baksidan vid lunch för att deltaga på lördagens schemalagda workshops och anslutande lunchträff. Sagt och gjort efter ett trixande ut genom huvudstaden var vi på väg genom det sömniga landskapet. Vi lyckades hålla vår planerade körtid och kunde med snygghet inkvartera oss både på hotell och hinna till uppsamlingen.

Lördagen började med att ordföranden för SFSU berättade i korthet om vilka frågor som engagerat styrelsen mest och vad resultatet av 2013 varit.
Den främsta frågan rörde 51%-regeln som man i allra högsta grad känt sig delaktig i att den förblir enligt den svenska modellen där huvudföreningarna krävs att innehava ett minimum av 51% av röster. Något som SFSU poängterade att AIK:s representanter på Riksidrottsförbundet likt SEFs stämmor varit tydliga med att vara för.

I och med att regeln förblir har även Mona Salin som blir ny ordförande för RF medgivit att frågan med största sannoliket inte kommer bli aktuell igen förens om 6-10år då detta enbart kan tas upp på RFs årsmöten som sker vartannat år och samma Salin menar på att det inte kommer yrkas en ny motionering i frågan inom de tre närmaste årsmötena. Därmed är kampen vunnen för stunden!

Den andra stora frågan som varit på tapeten för SFSU under 2013 har varit ståplatsreduktionen som har varit ett medel för SVFF att försöka få bort supporterkulturen. Genom att sätta lagar och regler för att inte man får ha ståplats och istället tvingas sätta stolar på kortsidorna kan man tänkas att de hoppats att den svenska publiken ska ta den allt mer engelska och moderna formen. Turligt nog för SFSU har frågan skjutits på framtiden förmodligen för att motpartern i frågan vet att slaget är förlorat. Med det kan vi i närtid andas ut och att inga aktioner kommer ske för att driva igenom ståplatsreduktionen.

Den sista stora frågan för SFSU har varit pyrotekniken. Där har tydliga saker gjorts så som att RPS (Rikspolisstyrelsen) som ansvariga har genomfört tester på Nationalarenan där man försökt utreda farligheten med pyrotekniken. SFSU var inbjudna till testerna som kostade uppemot 250.000kr att genomföra där FOI har utsetts att utföra testerna åt RPS. Med på dessa tester var flertalet aktörer inbjudna så som SLO:er, Åklagare, SVFF, brandmän och polis. Testet i sig ansågs från SFSU inte vara tillräkligt bra utfört mot hur verkligheten ser ut. Denna fråga fortgår och nästa möte som RPS har kallat till kommer ske den 22a November. De främsta aspekterna idag att ta i beaktning är kostnaden detta medför för klubbarna i form av bestraffning från disciplinnämnden men också hur farligt det egentligen är med de gaser som framkallas i bengaler, nödbloss och inomhusbengaler.

En SFSU representant i form av ordföranden har även under året varit med i den hearing som utfördes i riksdagen om supporterkulturen och polisnotor efter det att Björn Erikssons utredning var slutförd. Det är oroväckande hur låg kunskap de berörda har i denna fråga där flertalet politiker får stå och raljera i frågor dessa personer inte har en aning om vad det handlar om. Exempelvis fick SFSU frågan om varför man buar på det motsatta lagets spelare. På den nivån är det och tyvärr bevisar det att frågan inte kommer lösas i en handvändning. Man har exempelvis även hotat med att kommunerna ska dra in på bidragen till klubbarnas ungdomsverksamhet om inte huliganismen kan stävjas.

—————————————————————————————-

På lördagen gjordes även workshop där personer delades in i olika grupper där man skulle diskutera disciplinnämnd och klubbarnas agerande kring olika incidenter under 2013 så som päronskandalen på Stockholmsstadion och när supportrar från Hammarby bröt sig lös på etage2 och attackerade bortasupportrarna från GAIS när dessa mötes på Frank Arena under hösten.

Alla grupper kunde med lätthet konstatera att disciplinnämndens sätt att bötfälla klubbarna inte var bra och att det inte medför något konkret för att lösa problemen utan att snarare böterna utarmar klubbarnas möjlighet att ekonomiskt fortsätta arbetet med att bekämpa dessa typer av händelser. Vissa grupper belyste även hur viktigt det är att ?kamratandan? ser till så att exempelvis inte ett fåtal personer får förstöra för massan och kasta in föremål på planen. SVFF har i sin tur även sett till så att spelarna vet om riskerna med att provocera framför motståndarnas klack och att det ska arbetas för att man från klubbarnas, arenan och fotbollsförbundets håll inte ser till att vara den utlösande gnistan för att problem ska inträffa.

—————————————————————————————-

Söndagens stora schemalagda punkt var själva årsmötet. Den stora finalen på en bra helg i supportersynvinkel. Årsmötet utfördes som sig bör i demokratisk anda och i stort förblev den styrelse som fick medlemsföreningarnas förtroende 2013 även att få förtroende under 2014 att bedriva verksamheten. Två undantag skedde och det var att Victor Capel (AIK) avgick som sittande vice ordförande och att Masih Khedri (AIK) tillträdde som ny ledamot. Det glädjer oss att vi fortsätter ha en representant i styrelsen från AIK!

Två motioner hade kommit in till årsmötet och dessa motioner belyste att disciplinnämndens bötesfällande måste upphöra och att det är viktigt att SFSU får mandat från sina medlemsföreningar för att arbeta för att få bort dessa typer av bötersfällanden som inte är OK. Motionen bifalldes enhälligt. Den andra motionen var inskickad av Halmstad, Mjällby och Falkenbergsfans och belyste problematiken med att man har under en längre tid ändrat på speldagar med väldigt kort varsel innan speldagen. Denna del av motionen bifalldes där man vill se att spelschemat inte ändras med kort varsel ex inom 6 veckor eftersom främst supportrar lägger ned tid och engagemang i form av semestrar, boende och resa för att se matcher. De yrkade även för att SFSU skulle arbeta för enhetliga matchdagar och matchtider men denna del av motionen avslogs.
I övriga frågor tackade även vi från AIK delegationen övriga supporterföreningar och representanter för den uppslutning och tacksamhet vi kände i samband med Ivan Turinas bortgång och den turbulenta tiden.

Punkter som SFSU således ska arbeta för under 2014 och framåt:
– Repression (disciplinnämnden etc)
– Sena ändringar av matchdatum (Kevin Walker-gate etc)
– Strukturera SFSU och inkludera fler lag/föreningar.

Mötet avslutades sedan och nästa SFSU årsmöte i november 2014 kommer hållas i Malmö.

Gamla Ullevis presscenter 2013-11-17,
Jonas Hedlöf
Ordförande
Black Army – Stockholm