Resultat: Insamlingarna till AIK UF och Hjärt-Lungfonden:

Black Army – Stockholm släppte en Ivan Turina-tee’ den 2:a Maj, på dagen två år efter att Ivan tyvärr lämnat oss. Vi hade förhandsbokning på dessa tee’s fram till och med 5/5 där all överskott från försäljningen skulle skänkas till Hjärtforskningen på Hjärt och Lungfonden.

Det blev ett stort tryck på dessa och överskottet landade på hela 10.027 kr! En riktigt bra siffra och som helt säkert kommer att komma till stor nytta i hjärtforskningen!

Vi hade också förhandsbokning på Hyllningspaketen (24/4 – 1/5) där tre st tee’s såldes i ett paket för 299kr och där 50kr per sålt paket/tee’ skulle skänkas till AIK Fotbolls Ungdomsverksamhet. Även där var trycket stort och totalt 3050kr landade summan på där.
Pengar som är mycket väl behövliga för ungdomsverksamheten!

Ett stort TACK till er som bidragit!

// BLACK ARMY